TV Nitrička "Ľudia o ľuďoch" - všetko o Paverpole

Tu si môžete pozrieť 15 min. dokument z relácie "Ľudia o ľuďoch " odvysielaný v TV Nitrička, o tom ako, kde a čo všetko sa dá vyrobiť s Paverpolu.

Účinkujúce: Eva Rohrman Madová, konateľka Artlife s.r.o. (0911 797 167), Iveta Mráziková, lektorka Paverpolu, Pohranice pri Nitre (kontakt 0911 618 131)