Obchodné podmienky

Internetový obchod Paverpol.sk je prevádzkovaný spoločnosťou DJ-SYSTEMS, s.r.o. (dalej len "predajca"), Rákocziho 43/16, Komárno 945 01

IČO: 48021211

IČ DPH: SK 2024181720‎; Bankové spojenie: Bankové spojenie pre Slovensko: ČSOB banka ,č.ú.4021101714 kód banky 7500 ,  účet vedený v EUR

IBAN SK95 7500 0000 0040 2010 1714 , BIC kod: CEKOSKBX

 

Viac tu: http://www.paverpol.sk/workshopy-s-paverpolom/

 

Spôsob objednávania

Objednať tovar z nášho e-shopu si môžete:

a. vyplnením a odoslaním online formulára (cez nákupný košík)

b. telefonicky - na tel. č. +421-(0)905499957

c. mailovou objednávkou na jjantosikova@gmail.com,  info@paverpol.sk 

 
Dodacie lehoty

Väčšina tovaru je skladom. V takom prípade objednávku expedujeme do 24 hodín od pripísania platby na náš bankový účet (v prípade platba vopred) , alebo na dobierku, (prijatie objednávky Vám potvrdí automatická e-mailová správa).  V prípade nedostupnosti tovaru alebo tovaru navyžiadanie vás o dodacej lehote budeme informovať. V prípade, že sú silné mrazy tovar /Paverpol / neposielame a vyčkáme na prianzivejšie podmienky. Iný tovar ktorý nepodlieha mrazu posielame bez problémov. 

 

Ceny a spôsoby platby

Všetky ceny uvádzané v rámci internetového obchodu www.paverpol.sk sú vrátane DPH. Všetky ponuky sú platné do vyčerpania zásob. Akciové a špeciálne ponuky sú platné po uvedenú dobu alebo do vyčerpania zásob. Cenu objednávky (vrátane príslušného poplatku za poštovného a balného) môžete uhradiť :

platbou vopred bankovým prevodom alebo vkladom na náš účet vo  účet vedený v EUR 

Bankové spojenie pre Slovensko: ČSOB banka : č.ú. 4021101714, kód banky 7500 účet vedený v EUR

IBAN SK95 7500 0000 0040 2110 1714, BIC kod: CEKOSKBX

Bankové spojenie pre Česko: 

 

Platbu môžete realizovať až po obdržaní elektronickej faktúry, ktorá Vám bude zaslaná na e-mailový kontakt, ktorý ste uviedli vo Vašej objednávke. Tovar bude vyexpedovaný IHNEĎ od pripísania Vašej platby na náš účet.

 
Fakturácia

Na základe údajov uvedených vo Vašej objednávke Vám bude vystavená a na Váš e-mailový účet zaslaná elektronická faktúra, ktorá je plnohonotným daňovým dokladom. Originál faktúry v papierovej forme posielame v balíku. 

 

Spôsob dopravy a doručenia

Objednaný tovar Vám bude doručený formou poštovej zásielky (balíka) prostredníctvom kuriéra GLS, alebo si ho môžete osobne prevziať v našich priestoroch na základe predloženého dokladu o zaplatení, t.j. potvrdenia o realizovanej bezhotovostnej platbe alebo ústrižku poštovej poukážky. V tomto prípade sa neúčtuje poštovné a balné.

Poštovné a balné podľa aktuálneho cenníka
Platba Spôsob doručenia bez DPH s DPH
vopred GLS kuriérom - do 24 hod po pripísaní na účet  3,25 € 3,90 €
v hotovosti

na dobierku ČR

 

osobné prevzatie v sídle spoločnosti B4S s.r.o., vopred zavolať 0911497727, alebo

 

GLS kuriérom na dobierku 

úloženka do 20kg

0,00 €

3,75 € 

45,-CZ


 
0,00 €

4,50 € 


 

Pri objednávke v celkovej hodnote nad 85,00 € (s DPH) poštovné a balné preberá predajca. Tovar Vám doručíme poštovou zásielkou (balíkom) na naše náklady.

Prevzatie tovaru a prechod vlastníctva
 1. Pri preberaní zásielky je kupujúci povinný skontrolovať, či vonkajší obal nebol viditeľne poškodený alebo otváraný. Poškodené zásielky radšej vo vlastnom záujme nepreberajte a o tejto skutočnosti a jej príčinách nás obratom informujte. Čo najskôr sa s Vami spojíme a dohodneme dodanie novej zásielky.
 2. Prevzatím zásielky od prepravnej spoločnosti, resp. podpísaním potvrdenia o prevzatí vlastníctvo tovaru, a tým aj zodpovednosť za škodu, prechádza na kupujúceho. Škody vzniknuté po prevzatí zásielky nebudú uznané ako dôvodná reklamácia.
 3. Pokiaľ ste prevzali neporušený balík, prehliadnite si tovar bez zbytočného odkladu. O prípadných závadách ‎a nezrovnalostiach nás bez zbytočného odkladu informujte telefonicky či e-mailom. V prípade akejkoľvek reklamácie je nutné k tovaru priložiť ‎kópiu dokladu o zaplatení.‎
 4. Pokiaľ kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať a zaplatiť dobierkou riadne dodávaný tovar, týmto sa zaväzuje prevádzkovateľovi interntového obchodu uhradiť náklady na dopravu a to vo výške dvojnásobku ceny prepravného a 30 % z predmetného plnenia a to najneskôr do 14 dní od vrátenia dobierky. V prípade, že kupujúci opätovne prejaví záujem tovar prebrať, uhradí cenu za tovar platbou vopred a uhradí vzniklú škodu na prepravnom. 
Záruka vrátenia peňazí (v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa)
 1. V zmysle zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane ‎spotrebiteľa predajca poskytuje konečnému spotrebiteľovi (nepodnikateľskému subjektu) 7-dňovú záruku vrátenia peňazí v prípade nespokojnosti s tovarom, objednaným prostredníctvom nášho online-shopu (telefonicky, e-mailovou objednávkou, online vyplnením formulára), a to aj bez udania dôvodu.
 2. Táto záruka sa nevzťahuje na objednávky obchodných spoločností a komerčných subjektov s prideleným IČO‼!
 3. Podmienky vrátenia peňazí:
  1. tovar bol objednaný a doručený na základe online-shopu paverpol.sk
  2. tovar nesmie byť porušený alebo použitý
  3. tovar bol do 7 dní od dátumu prevzatia na vlastné náklady vrátený späť do našej spoločnosti (rozhoduje dátum odoslania) – riadnym balíkom, DOBIERKY NEAKCEPTUJEME! Ak by ste chceli tovar doručiť radšej osobne – čo najskôr nás kontaktujte na uvedených kontaktoch!
  4. k zásielke musí byť priložený daňový doklad a tiež doklad o zaplatení, ktorý ste dostali spolu s tovarom
  5. uveďte spôsob, akým chcete zaslať peniaze za vrátený tovar (prevodom na bankový účet alebo poštovou poukážkou)
 4. Po doručení a kontrole vráteného tovaru vám zašleme čiastku zodpovedajúcu cene vráteného tovaru na váš ‎účet, alebo poštovou poukážkou – podľa toho, čo ste uviedli v sprievodnom liste. Na poštovné a balné sa záruka vrátenia peňazí nevťahuje.
Záručná doba a reklamácie

Záručná doba 24 mesiacov (ak nie je uvedené inak) platí odo dňa predania tovaru kupujúcemu alebo pri predaji konečnému užívateľovi a vzťahuje sa na neotvorený a nepoužitý tovar. ‎Predávajúci poskytuje záruku na úplnosť a akosť objednaného tovaru.

V prípade zistenia akýchkoľvek závad na tovare, ktorý chcete reklamovať, nás, prosím, ihneď informujte (telefonicky alebo e-mailom). ‎My sa vám čo najskôr ozveme písomne alebo telefonicky (najneskôr však do 7 dní) a budeme Vás informovať ‎o ďalšom postupe.‎

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené neodbornou manipuláciou, nakladaním,  nesprávnym používaním a skladovaním tovaru.

Dôležité UPOZORNENIE‼! Paverpol tekutá látka (hmota), tuhnúca na vzduchu, ktorá vo svojom pôvodnom skupenstve NIE JE MRAZUVZDORNÁ!

Je nutné ju chrániť pred mrazom! Skladujte v suchu, v dobre uzavretej nádobe (‼), ideálne pri bežných izbových teplotách, nevystavujte ju chladu alebo mrazu prípadne iným extrémnym podmienkam (striedanie teplôt a pod.). Po práci s hmotou nádobu čo najrýchlejšie uzavrite, aby vám vydržala čo najdlhšie. Keď s hmotou práve nepracujete, presvedčte sa, že je nádoba dobre uzavretá. Pri správnom skladovaní vydrží roky, použité balenie pri starostlivom zaobchádzaní vydrží najmenej jeden rok.

Diela vyrobené s použitím Paverpolu sú po úplnom zaschnutí (počas 24 hodín) odolné voči počasiu a poveternostným vplyvom. Sú vhodné do interiéru aj exteriéru. Uistite sa však o ich vhodnom upevnení a ochrane pred pádom a iným mechanickým poškodením.

Ochrana osobných údajov
 1. Niektoré údaje poskytnuté pri využívaní internetového obchodu www.paverpol.sk môžu mať povahu ‎osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. ‎
 2. Všetky osobné údaje poskytnuté v rámci komunikácie s nami sa považujú za dôverné a budú použité a uskladnené len v rámci riadneho plnenia alebo prezentovania‎ nami poskytovaných služieb. Ak nemáte záujem o iné ako objednané služby, stačí nás kedykoľvek informovať.
 3. Bez vášho súhlasu nebudú poskytnuté tretím stranám, ani nijako zneužité. Robíme ‎všetko pre to, aby sme tieto osobné údaje chránili

Váš tím Paverpol 

V Nitre 15.5.2011

Hobby, umenie