1.Paverpolový tábor

28.04.2017 17:00

1.Paverpolový tábor - zdokonalíme sa navzájom v tvorbe Paverpol.Objavíme nové možnosti využitia všetkých paverpolových výrobkov - Paverplast, ArtStone, Paversand...
Každý si donesie svoj materiál na tvorbu.

Termín: 28.4.2017 - 30.4.2017
Cena za ubytovanie + plná penzia 50,- eur
Potrebné potvrdiť účasť do 31.1.2017 na losova@b4s.sk

Späť
Hobby, umenie